APOSTILA

( Model cerere apostila - pdf)
( Model cerere apostila - doc )

(prin completarea şi semnarea formularului tipizat de cerere solicitantul îşi dă acordul cu privire la colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal)

 

Incepand cu 01.02.2017 vor fi eliminate taxele de eliberare a apostilei, in conformitate cu prevederile art. VII din Legea nr. 1 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

INFORMATII privind procedura de aplicare a apostilei pe actele oficiale administrative

 

APOSTILA este un certificat eliberat de autoritatile competente ale unui stat semnatar al Conventiei de la Haga, pentru actele oficiale intocmite în tara respectiva, care urmeaza sa fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Conventiei.

 

SCOPUL eliberarii apostilei este autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizarii unor acte false in vederea producerii de efecte juridice.

 

PROCEDURA de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative emise de autoritati ale administratiei publice centrale sau locale, precum si de alte organe de autoritate administrativa din Romania, care organizeaza o activitate de interes public, in cadrul unor competente stricte stabilite prin lege, se desfasoara prin intermediul biroului apostila organizat in cadrul institutiilor prefectului.

Eliberarea apostilei se realizeaza de catre institutia prefectului din judetul in care: titularul actului sau sotul/sotia ori o ruda pana la gradul II a acestuia are domiciliul/ultimul domiciliu sau emitentul actului are sediu.

 

COMPETENTA - Semnarea apostilei se realizeaza de catre subprefectul judetului Teleorman, desemnat prin ordin al prefectului sau, in cazul in care acesta se afla în imposibilitate, de una dintre cele doua persoane imputernicite prin ordin al prefectului sa il inlocuiasca pe subprefect.

 

IMPORTANT !

 • Solicitantii pot opta ca, inainte de a depune documentele la biroul apostila, sa se deplaseze personal la sediul institutiilor implicate (sau al structurilor teritoriale ale acestora) in vederea verificarii semnaturii, a calitatii in care a actionat semnatarul actului si, daca este cazul, a identitatii stampilei sau a sigiliului pe care le poarta actul pentru care se solicita eliberarea apostilei.

   

 • In baza ultimelor dispozitii ale Ministerului Afacerilor Interne, conform prevederilor "Conventiei europene privind suprimarea cerintei legalizarii pentru documentele intocmite de agentii diplomatici si functionarii consulari, adoptata la Londra la 7 iunie 1968" nu se mai elibereaza apostile pe documentele intocmite de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei pentru statele nesemnatare ale acestei conventii .

   

 • Ca urmare a adresei M.A.I. cu numarul 1.803.592 D.G.R.I.P/2013 "rezulta ca sunt recunoscute direct, deci sunt scutite de procedura apostilarii, numai documentele care emana de la autoritatile judiciare sau carora aceste autoritati le atribuie data certa, le legalizeaza semnatura sau le certifica conformitatea, precum si actele de stare civila transmise direct intre autoritatile celor doua state, in cadrul cooperarii interinstitutionale, respectiv in temeiul unui interes administrativ bine motivat. In toate celelalte cazuri este necesara apostila, inclusiv in cazul certificatelor de stare civila romanesti utilizate pe teritoriul Regatului Belgiei de persoane fizice de cetatenie romana".

 

Legislatie

 

1) Program de lucru:

Primirea cererilor si actelor administrative oficiale:
Luni-vineri, între orele 900-1100

 

Eliberarea actelor administrative apostilate:
Luni-joi, între orele 1400-1600

Vineri, între orele 1230 – 1400

 

Titularul dreptului de aplicare a apostilei – Subprefect - OPREA NELU-IONEL;

 

Înlocuitor – IANCU Gigi - Sef Serviciu, GEORGESCU Dorel - Consilier juridic

 

2) ACTELE OFICIALE ADMINISTRATIVE
supuse procedurii de aplicare a apostilei

1. acte de stare civila (certificate de nastere, de casatorie, de deces)*;

2. acte care fac dovada schimbarii numelui pe cale administrativa (dispozitii, certificate emise de serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor);

3. certificate privind domiciliul si cetatenia;

4. certificate de cazier (judiciar, fiscal etc);

5. certificate pentru evitarea dublei impuneri, certificate de rezidenta fiscala, adeverinte de venit etc;

6. acte referitoare la raporturile de munca/serviciu (stagiul de cotizare etc.);

7. acte de studii (diplome de bacalaureat, diplome de licenta etc.);

8. acte care dovedesc calificarea intr-o meserie (pregatirea profesionala obtinuta in sistemul de formare profesionala pentru adulti), brevete (de turism etc), certificate (de competenta a personalului navigant, de traducator in si din limbi straine, de conformitate pentru calificarea in profesii din domeniul sanatatii etc);

9. acte cu caracter medical (dovezi de vaccinare, fise medicale, adeverinte medicale etc);

10. acte care fac dovada componentei familiei, cu exceptia livretului de familie;

11. certificate de botez, cununie etc;

12. certificate prin care se confirma exactitatea sau realitatea unui fapt ori se atesta o anumita calitate in vederea valorificarii anumitor drepturi, precum si adeverinte prin care se atesta un drept sau un fapt, eliberate in temeiul legii.

* certificatele de stare civila (de nastere, de casatorie, respectiv de deces) emise înainte de 1.01.1998 trebuie schimbate cu altele noi. Schimbarea se face la oficiile unde sunt pastrate actele de stare civila;

Nota: pentru actualizarea listei cu principalele categorii de acte pentru care se elibereaza apostila in cadrul institutiei prefectului puteti accesa:

http://www.mai.gov.ro/Documente/Info_Apostila_DGRIP/Info_Apostila_DGRIP/index.html

 

Principalele categorii de acte pentru care NU se elibereaza apostila in cadrul institutiei prefectului :

1. acte de identitate si pasapoarte;

2. acte emise de autoritatile romane care urmeaza a fi folosite in statele care nu sunt parte la Conventia de la Haga*;

3. copii dupa acte administrative;

4. acte sub semnatura privata;

5. hotarari judecatoresti;

6. livrete de familie;

7. acte emise de Registrul Comertului (certificat constator etc).

* in acest caz, solicitantii se vor adresa Ministerului Justitei, str. Apolodor nr. 17 sector 5, Bucuresti si Ministerului Afacerilor Externe, Aleea Alexandru, nr. 24 sector 1, Bucuresti, pentru supralegalizare.

 

3) Precizari

In vederea eliberarii apostilei, solicitantul are obligatia de a depune la sediul institutiei prefectului:

1. o cerere, indiferent de numarul actelor apartinand aceluiasi titular pentru care se solicita eliberarea apostilei;

2. actul pentru care se solicita eliberarea apostilei, in original;

3. dovada achitarii taxelor pentru prestarea serviciului de eliberare a apostilei.

IMPORTANT! In cazul in care se solicita eliberarea apostilei pentru acte apartinand mai multor titulari sau pentru acte ce urmeaza a fi folosite in mai multe state, solicitantul trebuie sa completeze cate o cerere pentru fiecare titular de act sau pentru fiecare stat in care urmeaza a fi folosit acel act.

 

In cazul in care solicitantul nu este titularul actului pentru care se solicita eliberarea apostilei, acesta trebuie sa prezinte, dupa caz, si urmatoarele:

 • actul de identitate;
 • documente care atesta relatia de sot/sotie sau ruda pana la gradul II, daca aceasta nu rezulta din actul de identitate;
 • procura notariala, imputernicirea avocatiala sau delegatie.

 

Documentele administrative care se vizeaza de catre institutiile judetene abilitate, anterior aplicarii apostilei:

 • actele de studii preuniversitare: se vizeaza de catre Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman;
 • actele cu caracter comercial – se vizeaza de catre Camera de Comert si Industrie a Judetului Teleorman;
 • certifiactele de botez/cununie – se vizeaza de catre Episcopia Alexandriei si Teleormanului
 • certificatele de calificare si absolvire obtinute de catre cetatenii romani in afara sistemului national de educatie se vizeaza dupa cum urmeaza:

- Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale pentru certificatele emise inainte de 1989, respectiv intre anii 1990 – 2003;

- Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala Judeteana, pentru certificatele emise din anul 2004;

 • acte cu caracter medical: se vizeaza de catre Autoritatea de Sanatate Publica a Judetului Teleorman

 

4) INSTITUȚII

implicate in activitatea privind aplicarea APOSTILEI:

1. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE – DIRECTIA MANAGEMENT RESURSE UMANE, Str. Mihai Voda, nr. 6, Bucuresti

2. INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE, Calea Victoriei, nr.19, sector 3, Bucuresti

3. INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI TELEORMAN, Str. ION CREANGA, nr.71-73, ALEXANDRIA, tel.0247/407000

4. DIRECTIA NATIONALA PENTRU EVIDENTA PERSOANELOR SI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE, Str.Obcina Mare, nr. 2, sector 6, Bucuresti

5. DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA, CULTE SI PATRIMONIU CULTURAL NATIONAL TELEORMAN, Alexandria, str. Dunarii, nr. 222, bl. 911, sc. E, ap. 40, jud. Teleorman, Telefon: 0247311930, Fax: 0247311930, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII – CENTRUL NATIONAL DE RECUNOASTERE SI ECHIVALARE A DIPLOMELOR, Str. G-ral Berthelot, nr.30, Bucuresti

7. INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TELEORMAN, str. Carpati , nr. 15, sector 5, Bucuresti, tel. 0247/312712

8. AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA TELEORMAN, Strada Dunarii, nr.1, tel.0247/317086

9. AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA TELEORMAN, Alexandria, str.Dunarii, nr.1, Tel: 0247310155, 0247315915, 0247312944, http://www.teleorman.anofm.ro, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL, Bucuresti, Sos. Kiseleff, nr.30, sector 1,

11. MINISTERUL SANATATII – DIRECTIA GENERALA ORGANIZARE, RESURSE UMANE, DEZVOLTARE PROFESIONALA SI SALARIZARE SI DIRECTIA JURIDICA, Str. Cristian Popisteanu nr.1-3, sector 1, Bucuresti

12. MINISTERUL APARARII NATIONALE – SERVICIUL ISTORIC AL ARMATEI, Str. Drumul Taberei, nr.9-11, sector 6, Bucuresti

13. MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII – DIRECTIA GENERALA RESURSE UMANE SI MANAGEMENT, Bucuresti, Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1.

14. CONSILIUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR-CNFPA – CONSILIUL PENTRU STANDARDE OCUPATIONALE – COSA, Bucuresti, P-ta. Valter Maracineanu nr. 1-3, Intrarea B, etaj 2, cam. 164-166, Sector 1

15. CASA JUDETEANA DE PENSII TELEORMAN, Str. Dunarii nr.1, Alexandria

16. AUTORITATEA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI, Str. Alexandria, str. Alexandru Colfescu, nr. 79, jud. Teleorman

17. DIRECTIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE TELEROMAN, Alexandria, str. Dunarii, Nr.188, jud. Teleorman

18. OFICIUL ROMAN PENTRU IMIGRARI

19. EPISCOPIA ALEXANDRIEI SI TELEORMANULUI,, Alexandria, str. Carpati nr. 15, jud. Teleorman, tel. 0247.32.63.21, fax 0247.31.66.54

 

Eliberarea apostilei poate fi solicitata de catre:

 • titularul actului;
 • sotul/sotia titularului actului sau o ruda pana la gradul II cu titularul actului; in acest caz se vor prezenta si documente care atesta relatia, daca aceasta nu rezulta din actul de identitate;
 • o alta persoana fizica, care prezinta procura notariala sau imputernicire avocatiala;
 • o persoana juridica care a incheiat cu titularul actului un contract avand ca obiect realizarea in numele acestuia a procedurilor necesare pentru eliberarea apostilei, prin reprezentant care prezinta delegatie in acest sens;
 • o misiune diplomatica sau un oficiu consular in Romania al unui stat semnatar al Conventiei, daca aceasta/acesta poate asigura transmiterea prin corespondenta atat a documentelor necesare eliberarii apostilei la institutia prefectului competenta, cat si a actelor pentru care s-a eliberat apostila catre titularul acestora

 

Solicitantii pot depune documentele si prin corespondenta, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a) actul pentru care se solicita eliberarea apostilei este insotit de celelalte documente necesare;

b) documentele sunt transmise printr-un serviciu de curierat rapid, cu confirmare de primire.

 

LISTA

statelor care sunt semnatare ale Conventiei de la Haga sau cu care România a semnat tratate sau conventii de asistenta juridica în materie civila

I. State semnatare ale Conventiei de la Haga sau care se considera legate de conventie

­ Africa de Sud, Albania, Andorra, Antigua si Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Bahamas, Barbados, Belgia, Belize, Belarus, Bosnia­Hertegovina, Botswana, Brunei Daressalam, Bulgaria, China RAS Honkong, China RAS Macao, Cipru, Columbia, Croatia, Cipru, Republica Ceha, Dominica, Estonia, Elvetia, El Salvador, Fidji, Finlanda, Franta, Germania, _Grecia, Grenada, Honduras, Irlanda, Israel, Italia, Japonia, Kazahstan, Lituania, Letonia, Lesoto, Liberia, Liechtenstein, Luxemburg, F.R.I. Macedonia, Malawi, Malta, Marea Britanie si Irlanda de Nord, Insulele Marshall, Mauritius, Mexic, Monaco, Namibia, Norvegia, Niue, Noua Zeelanda, Olanda, Panama, Portugalia, România, Federatia Rusa, St. Kitts and Nevis, Saint Vincent si Grenadine, Santa Lucia, Saint Kitts and Nevis, San Marino, Samoa, Serbia si Muntenegru, Seychelles, Slovenia, Slovacia, Spania, Surinam, Swaziland, Suedia, Tonga, Trinidad Tobago, Turcia SUA Ucraina Un aria Venezuela

II. State cu care România a semnat tratate sau conventii de asistenta juridica în materie civila si care nu sunt semnatare ale Conventiei de la Haga

Moldova, Polonia

 

Nota :

- pentru actualizarea listei statelor semnatare ale conventiei se va accesa adresa

www.hcch.net
Lista statelor semnatare cu care Romania a incheiat conventii, tratate sau acorduri privind asistenta juridica in materie civila, care prevad scutirea de orice legalizare:

 

Albania

Austria

Belgia

Bosnia si Herzegovina

Bulgaria

Cehia

R.P. Chineza

Croatia

Franta

Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei

Muntenegru

Republica Moldova

Mongolia

Polonia

Federatia Rusa

Serbia

Slovacia

Slovenia

Ucraina

Ungaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Ministerul Afacerilor Externe

 

Conventia europeana privind suprimarea cerintei legalizarii pentru documentele intocmite de agentii diplomatici si functionarii consulari:

 

Nr.
crt.

State

Data
semnării

Data
ratificării

Data
intrării
în vigoare

1.

Republica Albania

-

-

-

2.

Principatul Andorra

-

-

-

3.

Republica Armenia

-

-

 

4,

Republica Austria

8/2/1971

9/4/1973

10/7/1973

5.

Republica Azerbaidjan

-

-

-

6.

Regatul Belgiei

-

-

-

7.

Bosnia şi Herţegovina

-

-

-

8.

Republica Bulgaria

-

-

-

9.

Republica Cehă

4/11/1997

24/6/1998

25/9/1998

10.

Republica Cipru

29/10/1968

16/4/1969

14/8/1970

11.

Republica Croaţia

-

-

-

12.

Regatul Danemarcei

-

-

-

13.

Confederaţia Elveţiană

7/6/1968

19/8/1970

20/11/1970

14.

Republica Estonia ;

1/2/2011

16/3/2011

17/6/2011

15.

Republica Franceză

7/6/1968

13/5/1970

14/8/1970

16.

Republica Finlanda

-

-

-

17.

Georgia

-

-

-

18.

Republica Federală Germania

7/6/1968

18/6/1971

19/9/1971

19.

Republica Elenă

7/6/1968

22/2/1979

23/5/1979

20.

Irlanda

28/11/1996

8/12/1998

9/3/1999

21.

Republica Islanda

-

-

-

22.

Republica Italiană

6/11/1968

18/10/1971

19/1/1972

23.

Republica Letonia

     

24.

Principatu 1 Liechtenstein

-

6/11/1972 a

7/2/1973

25.

Republica Lituania

-

-

-

26.

Marele Ducat de Luxemburg

7/6/1968

30/3/1979

30/6/1979

27.

Republica Macedonia

-

-

-

28.

Republica Malta

7/6/1968

-

-

29.

Republica Moldova

11/5/2001

30/5/2002

31/8/2002

30.

: Principatul Monaco

-

-

-

31.

Muntemjgru

-

-

-

32.

Regatul Norvegiei

7/5/1981

19/6/1981

20/9/1981

33.

Regatul Ţărilor de Jos

16/9/1969

9/7/1970

10/10/1970

34.

Republica Polonă

10/10/1994

11/1/1995

12/4/1995

35.

Republica Portugheză

22/11/1979

13/12/1982

14/3/1983

36.

Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord

7/6/1968

24/9/1969

14/8/1970

37.

România

21/5/2010

2/1/2012

3/4/2012

38.

Federaţia Rusă :

-

-

-

39.

Republica San Marino

 

-

-

40.

Republica Serbia

-

-

-

41.

Republica Slovacă

-

 

-

42.

Republica Slovenia

-

-

-

43.

Regatul Suediei

7/6/1968

27/9/1973

28/12/1973

44.

Regatul Spaniei

15/4/1982

10/6/1982

11/9/1982

45.

Republica Turcia

1/9/1980

22/6/1987

23/9/1987

46.

Ucraina

 

-

-

47.

Ungaria

-

-

 

 

5) Taxe pentru eliberarea apostilei

Incepand cu 01.02.2017 vor fi eliminate taxele de eliberare a apostilei, in conformitate cu prevederile art. VII din Legea nr. 1 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Taxe valabile pana la 31.01.2017:

Persoane fizice:

  • Taxa apostilare - 22 lei/act
  • Taxa cerere - 3 lei

 

Eliberare apostila la solicitarea persoanelor juridice şi în cazul reprezentării titularului actului de către un avocat:

    • Taxa apostilare - 44 lei/act
    • Taxa cerere - 3 lei

 

 

Taxele pot fi achitate la trezorerie, în contul 20.33.01.02 "Taxe consulare" sau la sediul Instituţiei Prefectului - Judeţul Teleorman, camera 56

Taxele consulare se percep în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora, cu modificarile si completarile ulterioare

 

ANUNT

Ministerul Afacerilor Externe ne sesizeaza necesitatatea operării unor modificări in ceea ce priveşte regimul actelor oficiale romane si belgiene astfel:

 • Sunt recunoscute direct, deci sunt scutite de procedura apostilariî numai documentele care emana de la autoritatile judiciare sau carora aceste autoritati le atribuie data certa ,le legalizeaza semnătură sau le certifica conformitatea, precum si actele de stare civila transmise direct intre autoritatile celor doua state, in cadrul cooperării interinstitutionale, respectiv in temeiul unui interes administrativ bine motivat.
 • In toate celelalte cazuri este necesara apsotila, inclusiv in cazul certificatelor de stare civila romaneşti utilizate pe teritoriul Regatului Belgiei de persoane fizice de cetatenie romana

 

SE ELIBEREAZĂ EXTRASE MULTILINGVE

După cum se cunoaște, România a ratificat CONVENȚIA NR. 16 DE LA VIENA (Convenția de stare civilă, semnata la Viena la 8 septembrie 1976), prin Legea nr. 65/2012. Normele de aplicare sunt aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 727/2013.

Va aducem la cunoştinţă faptul că deja se eliberează extrase multilingve care, potrivit art. 8 alin, (2) din Convenţie, „sunt acceptate fară legalizare sau fară o formalitate echivalentă pe teritonul fiecărui stat parte la prezenta convenţie”. în consecinţă, extrasele multilingve NU SE APOSTLEAZÂ/SUPRALEGALIZEAZĂ, ci se folosesc ca atare în statele semnatare ale Convenţiei nr. 16.

State semnatare:
Austria, Belgia, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Elveţia, Estonia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Luxemburg, Lituania, Macedonia, Muntenegru, Republica Moldova, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Spania, Slovenia, Serbia şi Turcia.

 

Relatiile suplimentare pot fi obtinute la sediul Prefecturii judetului Teleorman, camera 56

persoană de contact: cons. juridic VENETICU IULIANA

Telefon: 0247 311 150/0247 311 250 int. 29032

Fax: 0247 312 973

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

prefectura-teleorman.ro

Institutia Prefectului Judetul Teleorman

© 2014 - Toate drepturile rezervate

 

Date de contact:

Strada Dunarii nr. 178, Cod postal 140047
Telefon: 0247 / 311.150 * Fax: 0247 / 312.973
Telefon relatii cu publicul: 0247 / 311.031
E-Mail: office@prefectura-teleorman.ro

Anunţ: Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies.