INSTITUȚII PUBLICE

SERVICII PUBLICE DECONCENTRATE ALE MINISTERELOR

Nume

Scurtă descriere

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „A.D.Ghica” al județului Teleorman

Contact

Sediul I - I.S.U. "A.D.Ghica" Teleorman

Adresa: ALEXANDRIA, Str. Carpati, nr. 7

Cod postal: 140050

Tel.: 0247-311113

Fax: 0247-313143

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sediul II - Inspectia de Prevenire

Adresa: ALEXANDRIA, Str.Constantin Brancoveanu, nr. 45
Cod postal: 140064
Tel.: 0247-312739
Fax: 0247-312739
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagină web: www.isuteleorman.ro

Realizeaza managementul situatiilor de urgenta, in concordanta cu reglementarile internationale. Asigura prevenirea si stingerea incendiilor, precum si autorizarea pe linie PSI a institutiilor si agentilor economici, organizeaza, coordoneaza si controleaza actiunile de protectie civila in vederea limitarii si inlaturarii urmarilor produse de dezastre.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,A.D.Ghica” al Judeţului Teleorman, s-a înfiinţat la data de 15.12.2004 prin unificarea Grupului de Pompieri ,,A.D.Ghica” al Judeţului Teleorman cu Inspectoratul de Protecţie Civilă al Judeţului Teleorman. Inspectoratul judeţean este constituit ca serviciu deconcentrat în subordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă în scopul asigurării managementului situaţiilor de urgenţă pe tipurile de risc din competenţă.

- structură subordonată M.A.I.

Inspectoratul de Poliție al Județului Teleorman

Contact

Adresă: Alexandria, str. Ion Creanga, nr. 71–73

Tel: 0247/312612

Fax: 0247/310121

E_mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagină web: www.igpr.ro/teleorman.htm

http://tr.politiaromana.ro

Exercita atributii privind apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, a proprietatii private si publice, prevenirea si descoperirea infractiunilor, respectarea ordinii si linistii publice, in conditiile legii.

 

- structură subordonată M.A.I.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Teleorman „General de Brigadă Ion Bunoaica”

Contact

Adresă: Alexandria, str. Al. Ghica, nr. 121

Tel: 0247/311055

Fax. 0247/310415

E_mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagină web: www.jandarmeriateleorman.ro

 

Exercită, în condiţiile legii, atribuţiile ce îi revin cu privire la: apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor încălcări ale legilor în vigoare, protecţia instituţiilor fundamentale ale statului şi combaterea actelor de terorism.

- structură subordonată M.A.I.

Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Teleorman

Contact

Adresă: Turnu Magurele, Sos.Portului nr.3

Tel: 0247/411563; 0247/416.689

Fax. 0247/411563

E_mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagină web: www.ijpf-teleorman.ro

 

Executa supravegherea si controlul frontierei de stat in zona de competenta a judetului Teleorman. Asigura respectarea prevederilor tratatelor, acordurilor, conventiilor si protocoalelor internationale la care Romania este parte, cu privire la frontiera de stat.

- structură subordonată M.A.I.

Biroul Județean Teleorman al Arhivelor Nationale

Contact

Adresă: Alexandria, sos. Turnu. Magurele, nr. 5

Tel: 0247/312669

Fax: 0247/312669

E_mail: teleorman@arhivelenationalero

Pagină web: www.arhivelenationale.ro

 

A rhivele Nationale ale Romaniei (ANR) , institutie publica aflata în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, ce functioneaza în baza Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, modificata şi completata, cu atributii în administrarea şi protectia speciala a Fondului Arhivistic National al Romaniei. Potrivit legii, Arhivele Nationale acorda asistenta de specialitate şi asigura desfaşurarea unitara a operatiunilor arhivistice la nivelul tuturor creatorilor şi detinatorilor de documente.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Teleorman

Contact

Adresă: Alexandria, str.Independenței, nr.4 bis

Tel: 0247/312210

Fax: 0247/326561

E_mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagină web: www.ocpitr.ro

Conduce si coordoneaza activitatile de cadastru general, cadastru agricol si organizarea teritoriului, geodezie si cartografie, precum si de publicitate imobiliara, la nivel judetean, urmarind aplicarea reglementarilor legale in aceste domenii.

- Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) este instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

ADMINISTRA ŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ŞI PROBLEME SPECIALE - Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Teleorman

Contact

Adresă: Alexandria, str. Dunarii nr. 178, cam. 206-207

Tel: 0247/317116

Fax: 0247/317116

E_mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagină web: www.anrsps.gov.ro

 

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale este o instituție publică aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne. În profil teritorial atribuţiile privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare sunt îndeplinite de structura teritorială pentru probleme speciale judeţeană (S.T.P.S.).

Structura teritorială asigură organizarea, coordonarea şi conducerea activităţilor de pregătire a economiei şi a teritoriului pentru apărare din judeţ şi sprijină autorităţile administraţiei publice locale, potrivit legii, în vederea mobilizării operatorilor economici şi a instituţiilor publice.

Centrul Militar Județean Teleorman

Contact

Adresă: Alexandria, str. C-tin Brancoveanu, nr. 45

Tel: 0247/311115; 0247/316799

Fax. 0247/317782

 

Executa activitati privind evidenta, recrutarea si incorporarea cetatenilor romani, asigura resursele necesare unitatilor militare pe timpul mobilizarii, in situatii de criza sau razboi, executa rechizitii in interes public, coordoneaza si controleaza activitatea institutiilor publice si agentilor economici pe linia indeplinirii atributiilor ce le revin in domeniul apararii nationale.

Oficiul Registrului Comerțului de pe lânga Tribunalul Teleorman

Contact

Adresă: Alexandria, str. Libertății, nr.242

Tel: 0247/311204

Fax. 0247/315714

E_mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Oficiu teritorial, organizat in subordinea Oficiului National al Registrului Comertului infiintat in temeiul Legii nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ca institutie specifica economiei de piata.

Atribuții:

  • publicitate legala;

· evidenta situatiei juridice si financiare a comerciantilor;

  • informare economica si statistica;
  • informare comerciala;

· simplificare a procedurilor de inregistrare si autorizare a functionarii firmelor;

  • informare si asistenta;

Direcția pentru Agricultură a Județului Teleorman

Contact

Adresă: Alexandria, str. C-tin Brancoveanu, nr. 73

Tel: 0247/315580

Fax. 0247/315651

E_mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagină web: www.madr.ro

Asigura aplicarea la nivel judetean a politicilor si strategiilor in domeniul agriculturii.

 

- în subordinea MADR

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Teleorman

Contact

Adresă: Alexandria str. Libertatii, nr.314

Tel: 0347804481; 0347401997

Fax. 0347804481

E_mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagină web: www. itcsmstr.ro

 

Asigura controlul calitatii semintelor si materialului saditor in toate fazele de producere, conditionare si de folosire in procesul de productie, verifica in laborator valoarea culturala a semintelor, elibereaza certificate de puritate biologice si buletine de analiza a valorii culturale.

- în subordinea MADR

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Teleorman

Contact

Adresă: Alexandria, str. C-tin Brîncoveanu, nr.73

Tel: 0247/310281-secretariat 0247/316401

Fax. 0247/310281 0247/310015

E_mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagină web: www.apia.org.ro/centre/teleorman.htm

 

Deruleaza şi gestioneaza fonduri privind platile directe si masurile de piata precum si unele masuri finantate din fonduri europene pentru agricultura.

- în subordinea MADR

Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Teleorman

 

Contact

Adresă: Alexandria, str. Libertatii,nr.200 A

Tel: 0347860285

Fax. 0247/311065

E_mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagină web: www.apdrp.ro/structuri teritoriale

Aflat în subordinea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, institutie care, dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, îndeplineşte functia de plata pentru proiectele de investitii finantate din Fondul European pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurala.

- în subordinea MADR

Oficiul Județean de Studii Pedologice și Agrochimice Teleorman

Contact

Adresă: Alexandria, str. Dunarii, nr. 2

Tel: 0247/318141

Fax. 0247/318141

E_mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ofera o gama larga de servicii în sprijinul proprietarilor de terenuri în domeniile: agrochimie, pedologie, agrotehnica, documentatii pedologice, studii speciale.

- în subordinea MADR

Agenția Națională de Îmbunătățirilor Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Teleorman - Neajlov

Contact

Adresă: Comuna Piatra, Judetul Teleorman

Tel: 0247/361080

Fax. 0247/361092

E_mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagină web: www.anif.ro/filiale teritoriale

 

Exploateaza, intretine si repara amenajarile de imbunatatiri funciare declarate de utilitate publica, realizeaza investitii privind reabilitarea amenajarilor de îmbunatatiri funciare existente si constructia de noi amenajari; presteaza servicii de imbunatatiri funciare catre organizatii, federatii si alte persoane fizice si juridice.

- în subordinea MADR

Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman

 

Contact

Adresă: Alexandria, str. Dunarii, nr. 1

Tel: 0247/316228

Fax. 0247/316229

E_mail: office@apmtr.anpm.ro

Pagină web : http://apmtr.anpm.ro/teleorman

 

Actioneaza pentru a asigura populatiei un mediu sanatos, in armonie cu dezvoltarea economica si cu progresul social si realizarea unor imbunatatiri majore si continue ale calitatii aerului, solului si apelor prin implementarea legislatiei si politicilor de mediu la nivel local.

- În subordinea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor

Serviciul Comisariatul Județean Teleorman – Garda Națională de Mediu – Comisariatul General

Contact

Adresă: Alexandria, str. Independentei nr. 4B, bl. 306 , sc. 1, ap. 1-2

Tel: 0247/421067

Fax. 0247/421067

E_mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagină web: www.gnm.ro/contacte

Are atributii in aplicarea politicii Guvernului in materia prevenirii, constatarii si sanctionarii incalcarii prevederilor legale privind protectia mediului, apelor, solului, aerului, biodiversitatii, precum si a celor prevazute în legile specifice domeniului controlului poluarii industriale si managementului riscului, fondului de mediu si altor domenii prevazute de legislatia specifica in vigoare, inclusiv privind respectarea procedurilor legale de emitere a avizelor, acordurilor si autorizatiilor de mediu si gospodarire a apelor emise de autoritatile competente, pentru reglementarea proiectelor, programelor si activitatilor specifice acestor domenii.

- În subordinea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor

Sistemul de Gospodarire a Apelor Teleorman

Contact

Adresă: Alexandria, str. 1 Mai, nr. 124

Tel: 0247/317904, 0247/317906

Fax. 0247/317905

E_mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagină web: www.rowater.ro/daarges/sgateleorman

 

Actioneaza pentru gospodarirea cantitativa si calitativa a apelor de suprafata si subterane, gestioneaza resursele de apa de suprafata si subterane, administreaza si exploateaza albiile minore, debitele, lucrarile de gospodarire a apelor, precum si bunurile mobile si imobile necesare desfasurarii acestei activitati.

- În subordinea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor (Administrația Națională Apele Române).

Direcția Silvică Teleorman

Contact

Adresă: Alexandria, str. Mihaita Filipescu, nr. 3

Tel: 0247/312894, 0247/312333

Fax. 0247/315790

E_mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagină web: alexandria.rosilva.ro

Asigura gospodarirea unitara in conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice si a normelor de regim silvic, a fondului forestier, proprietate publica a statului in vederea cresterii contributiei padurilor la imbunatatirea conditiilor de mediu si la asigurarea economiei nationale cu lemn, cu alte produse ale padurii si cu servicii specifice.

- Regia Nationala a Padurilor - Romsilva functioneaza in subordinea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor.

Direcția Județeană pentru Cultură Teleorman

Contact

Adresă: Alexandria, str. Dunarii, nr. 222, Bl.911, Sc.E, Ap.40

Tel: 0247/313799

Fax. 0247/311930

E_mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagină web: www.teleorman.djc.ro

Indeplineste la nivelul judetului atributii in domeniul culturii si artei, al protejarii patrimoniului cultural national si al valorificarii si dezvoltarii elementelor ce definesc identitatea culturala a colectivitatilor.

- În subordinea Ministerului Culturii

Inspectoratul Școlar Județean Teleorman

Contact

Adresă: Alexandria, str. Carpati nr. 15

Tel: 0247/312712

Fax. 0247/317092

E_mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ă adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Pagină web: www.isjtr.ro

 

Asigura calitatea educatiei şi compatibilizarea sistemului judetean de invatamant cu sistemul european de educatie si formare profesionala din perspectiva descentralizarii si autonomiei sistemului educativ la nivelul institutiilor de invatamant.

- În subordinea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Teleorman

Contact

Adresă: Alexandria, str. Al. Ghica, nr. 86-88

Tel: 0247/317561, 0247316365

Fax. 0247/315373

E_mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Asigura respectarea in teritoriu a strategiei generale a Guvernului privind activitatea sportiva.

Promoveaza tineretul si interesele acestuia, coreleaza si coordoneaza planurile elaborate de institutiile aflate în subordinea sa, sprijina actiunile si programele structurilor de tineret, organizeaza activitati de vacanta pentru copii si tineri.

- În subordinea Ministerului Tineretului și Sportului.

Clubul Sportiv Teleorman Alexandria

Contact

Adresă: Alexandria, str. Al. Ghica, nr. 86-88

Tel: 0247/311034

Fax. 0247/311034

E_mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagină web: www.anst.gov.ro

Organizeaza şi dezvolta activitatea sportiva, conlucreaza cu intitutiile statului în finantarea şi derularea programelor privind pregatirea şi participarea sportivilor la intreceri nationale si internationale.

- În subordinea Ministerului Tineretului și Sportului.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman

Contact

Adresă: Alexandria, str. Dunarii, nr. 188

Tel: 0247/421168; 0247/312788

Fax. 0247/421178

E_mail: Admin.ALTRJUDX01.TR@mfinante

Pagină web: www.anaf.ro/public/wps/portal/Teleorman

 

TELEFONUL CONTRIBUABILULUI: 0247 / 421.035

 

Efectueaza controlul administrarii si utilizarii mijloacelor financiare ale institutiilor de stat si verifica respectarea reglementarilor financiar-contabile in activitatea desfasurata de regiile autonome, societatile comerciale in legatura cu indeplinirea obligatiilor acestora fata de stat, incaseaza veniturile, efectueaza platile, verifica, analizeaza si sintetizeaza indicatorii economico-financiari din bilantul contabil.

- ANAF/Ministerul Finanțelor Publice

Birou Vamal de Interior Teleorman

Contact

Adresă: Alexandria, str. Dunarii, nr. 1

Tel: 0247/310197, 0247315754

Fax. 0247/315754

E_mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Asigură aplicarea politicii vamale la nivel teritorial.

- ANAF/ Direcția Generală a Vămilor

Inspectoratul Teritorial de Munca Teleorman

Contact

Adresă: Alexandria,str. Dunarii nr. 1

Tel: 0247/311175; 0247/311798

Fax. 0247/311175; 0247311798

E_mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagină web: www.itmteleorman.ro

 

Institutie ce are ca principal scop urmarirea indeplinirii obligatiilor legale de catre angajatori in domeniul relatiilor de munca, precum si a celor referitoare la conditiile de munca, apararea vietii, integritatii corporale si sanatatii salariatiilor si a altor participanti la procesul de munca, in desfasurarea activitatii.

- În subordinea Inspecției Muncii -Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Casa Județeană de Pensii Teleorman

Contact

Adresă: Alexandria, str. Dunarii nr. 1

Tel: 0247/313403; 0247/310517

Fax. 0247/311609

E_mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagină web: www.pensiiteleorman.ro

Asigura, in teritoriu, aplicarea unitara a legislatiei din domeniul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si a sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

- În subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice - Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Teleorman

Contact

Adresă: Alexandria,str. Dunarii,nr. 1

Tel: 0247/310155; 0247/312944

Fax. 0247/311164

E_mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagină web: www.teleorman.anofm.ro

Organizeaza, coordoneaza si realizeaza la nivel judetean, activitatea de ocupare a fortei de munca si de protectie sociala a persoanelor neincadrate in munca.

- În subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă - Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Teleorman

Contact

Adresă: Alexandria,str. Dunarii,nr. 1

Tel: 0247/310521

Fax. 0247/310521

E_mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagină web: www.teleorman.prestatiisociale.ro

 

 

Asigura un sistem unitar pentru plata şi administrarea prestatiilor sociale, în vederea gestionarii eficiente a fondurilor alocate, contribuind la creşterea calitatii vietii beneficiarilor, printre altele, prin simplificarea procedurilor de stabilire a dreptului la prestatii sociale şi de plata propriu-zisa.

- În subordinea Agenției Naționale pentru Prestații Sociale - Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Direcția de Sănătate Publică a Județului Teleorman

Contact

Adresă: Alexandria, str. Al. Colfescu, nr. 79

Tel: 0247/311354

Fax. 0247/312224

E_mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagină web: www.dsptr.ro

 

Realizeaza politicile si programele de sanatate publica la nivel local, activitatea de promovare a sanatatii si de medicina preventiva, de inspectie sanitara de stat, de monitorizare a starii de sanatate si organizarea evidentelor statistice pe probleme de sanatate .

- În subordinea Ministerului Sănătății.

Serviciul Județean de Ambulanță Teleorman

Contact

Adresă: Alexandria, str. Libertatii, nr.1

Tel: 0247/317666

Fax. 0247/314743

E_mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Asigura asistenta medicala de urgenta.

 

- În subordinea Direcției de Sănătate Publică a Județului Teleorman

Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman

Contact

Adresă: Alexandria, str. Libertatii, nr.1

Tel: 0247/316964

Fax. 0247/317084

E_mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagină web: www.castr.ro

 

Asigura functionarea unitara si coordonata a sistemului asigurarilor sociale de sanatate care reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii sanatatiii populatiei si ofera un pachet de servicii de baza ce cuprinde servicii medicale, servicii de ingrijire a sanatatii, medicamente materiale sanitare si dispozitive medicale.

- În subordinea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS)

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Teleorman

Contact

Adresă: Alexandria,str. Turnu. Magurele, nr. 12

Tel: 0247/312643

Fax. 0247/315618

E_mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagină web: www.anpc.ro

Actioneaza pentru realizarea strategiei si politicii Guvernului in domeniul protectiei consumatorilor, pentru prevenirea si combaterea practicilor care dauneaza vietii, sanatatii, securitatii si intereselor economice ale consumatorilor.

- este o institutie publica fara personalitate juridică aflata in subordinea Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Sud-Muntenia (Ploieşti)

Serviciul Județean de Metrologie Legală Teleorman

Contact

Adresă: Alexandria, str. Turnu Magurele, nr. 12

Tel: 0247/314964

Fax. 0247/314964

E_mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagină web: www.brml.ro/directii-regionale

Exercita controlul metrologic al statului, evalueaza laboratoarele si personalul agentilor economici, evalueaza activitatea agentilor economici in vederea autorizarii, efectueaza verificari, etalonari si incercari ale mijloacelor de masurare.

Oficiul Județean de Poştă Teleorman

Contact

Adresă: Alexandria,str. C-tin Brancoveanu ,nr.50

Tel: 0247/313535

Fax. 0247/323469

E_mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Desfaşoara activitatea în domeniul comunicatiilor poştale, obiectul principal de activitate fiind administrarea, dezvoltarea, exploatarea serviciilor de poşta şi colaborarea cu organizatii similare straine în realizarea acestor servicii pe plan international.

Direcția Județeană de Statistică Teleorman

Contact

Adresă: Alexandria, str.Ion Creanga, nr.52-54,etaj 5

Tel: 0247/312545

Fax. 0247/312990

E_mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagină web: www.teleorman.insse.ro

Asigura activitatea de culegere, prelucrare, analiza, difuzare a datelor statistice cu caracter social, demografic, economic, financiar, juridic in vederea informarii opiniei publice, elaborarii cercetarilor stiintifice si prognozelor, fundamentarii deciziilor guvernamentale si ale agentilor economici.

AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR – Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Teleorman

Contact

Adresă: Comuna Nanov, jud. Teleorman

Tel: 0247/319638

Fax. 0247/319296

E_mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagină web: www.ansvsa.ro/structuri teritoriale/Teleorman

Organizeaza activitatea sanitara veterinara de pe intreg teritoriul judetului, asigurand apararea sanatatii animalelor si a sanatatii publice.

Inspectoratul Județean în Construcții Teleorman

Contact

Adresă: Alexandria, str. Independentei, nr.4, bis

Tel: 0247/314275

Fax. 0247/314275

E_mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagină web: www.isc-web.ro

Exercita controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei in urbanism si amenajarea teritoriului si la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor, in toate etapele de concepere, realizare, exploatare si in toate componentele sistemului calitatii in constructii.

- Se afla in subordinea Inspectoratului Regional în Constructii Sud Muntenia, care, la randul lui este in subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C

Secția Drumuri Naționale Alexandria

Contact:

Adresă: Alexandria, str. Dunarii, nr. 1

Tel: 0247/314212

Fax. 0247/317556

E_mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagină web: www.drdpb.ro

Administreaza, intretine si repara drumurile nationale de pe raza judetului.

- Este subordonată Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Bucuresti, una dintre cele sapte directii regionale din cadrul Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania.

Autoritatea Rutieră Română - Agenția Teleorman

Contact

Adresă: Alexandria, Str. Turnu Magurele, nr.3

Tel: 0247/312828

Fax. 0247/312828

E_mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagină web: www.arr.ro/doc_342_Agentia-Teritoriala-ARR-Teleorman-_pg_0.htm

 

Asigura, in principal, inspectia si controlul in trafic, verificarea starii tehnice a autovehiculelor rutiere si remorcilor, precum si a indeplinirii conditiilor de operare a transporturilor rutiere, inspectia si controlul respectarii reglementarilor interne si internationale privind conditiile de siguranta a transporturilor rutiere si de protectie a mediului, licentierea operatorilor de transport rutier, punerea in aplicare a normelor tehnice si a reglementarilor specifice transporturilor rutiere.

Registrul Auto Roman – Reprezentanța Teleorman

Contact

Adresă: Alexandria, str. Viilor, nr.15

Tel: 0247/310697, 0247/306001

Fax. 0247/312110

Pagină web: www.rarom.ro

 

 

Registrul Auto Roman (R.A.R.) este organismul tehnic de specialitate desemnat de Ministerul Transporturilor ca autoritate competenta in domeniul vehiculelor rutiere, sigurantei rutiere, protectiei mediului inconjurator si asigurarii calitatii.

Oficiul Județean de Telecomunicații Speciale Teleorman

Contact

Adresă: Alexandria, str. Libertății, nr. 117

Tel: 0247/314599, 0247/311390

Fax. 0247/314599

 

Institutie în subordinea Serviciului de Telecomunicatii Speciale - organul central de specialitate, cu personalitate juridica, ce organizeaza si coordoneaza activitatile in domeniul telecomunicatiilor speciale pentru autoritatile publice din Romania si alti utilizatori prevazuti de lege.

prefectura-teleorman.ro

Institutia Prefectului Judetul Teleorman

© 2014 - Toate drepturile rezervate

 

Date de contact:

Strada Dunarii nr. 178, Cod postal 140047
Telefon: 0247 / 311.150 * Fax: 0247 / 312.973
Telefon relatii cu publicul: 0247 / 311.031
E-Mail: office@prefectura-teleorman.ro

Anunţ: Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies.